Werking van de website

Voor wie is de website?

De website is bedoeld voor zowel beleidsmakers als leerkrachten.
Als beleidsmaker krijg je op deze site een goed overzicht van het terrein van burgerschapsonderwijs. De achtergrondinformatie en visie kun je gebruiken voor bespreking in het team.
Als leerkracht zul je vooral geïnteresseerd zijn in de uitgewerkte thema’s. Daarmee kun je concreet verbinding leggen met wat er al in je lessen, lesmethoden en projecten aan de orde komt.
De website heeft geen enkele voorschrijvende status. Ze wil scholen behulpzaam zijn, maar scholen kunnen de inhoud niet een op een overnemen. Wel daagt de site hen uit om vanuit hun eigen visie hun eigen burgerschapsonderwijs in hun eigen context doelgericht en samenhangend vorm te geven.

Hoe gebruik je de website?

Is uw school inzake de Leerlijn Burgerschap betrokken bij de SLRO? Log dan in met uw school e-mailadres om feedback en tips van collega’s te zien.
Ondanks dat de leerlijn zelf geen relatie legt met lesmethoden die in de scholen gebruikt worden, wordt wel ruimte geboden om te beschrijven in welke methode en in welk hoofdstuk de relatie met een tussendoel gelegd kan worden.
Niet alleen het kennen, maar ook het oefenen in vaardigheden en attitude dragen bij aan goed burgerschapsonderwijs. Zowel bij Schoolactiviteiten als bij Externe activiteiten kunt u oefenvoorbeelden toevoegen. U kunt ook eigen doelen toevoegen, of zelfs een extra burgerschapsthema (tak), toegespitst op uw specifieke schoolcontext.
In een webinar geven we uitleg aan de werkwijze van de website.

De Leerlijn Burgerschap daagt uit om vanuit de eigen visie het burgerschapsonderwijs in de eigen context doelgericht en samenhangend vorm te geven.

terug naar home