SBO pre-ambule

In samenwerking met Reformatorisch Gespecialiseerd Onderwijs (RGO) is een Leerlijn Burgerschap voor het SBO ontwikkeld. Als uitgangspunt is hiervoor de ‘Leerlijn Burgerschap voor het basisonderwijs’ gebruikt. In deze pre-ambule wordt omschreven op welke punten de Leerlijn Burgerschap voor het SBO afwijkt van die van het regulier basisonderwijs.

Er is gekozen voor de uitstroomprofielen naar het Voortgezet Onderwijs omdat deze passend zijn bij de ontwikkeling van de leerling.

Werkwijze

De Leerlijn Burgerschap voor het SBO wijkt op een aantal onderdelen af van die voor het regulier basisonderwijs. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de leerlijn van het SBO.

  • Niveau

    • Een belangrijke afwijking van de leerlijn voor het SBO is het niveau. Om het juiste niveau te kunnen bepalen wordt gewerkt met de uitstroomprofielen naar het Voortgezet Onderwijs. Hiervoor is gekozen omdat deze leerlijn passend is bij de ontwikkeling van de leerling.
    • Alle doelen vanuit de leerlijn worden aangeboden (vergelijkend met het regulier onderwijs), maar alleen de doelen die passen bij het uitstroomprofiel dienen beheerst te worden. Deze doelen zijn in de digitale leerlijn lichtgrijs gearceerd (de additionele doelen zijn donkergrijs gearceerd).
  • Doelen

    • In de leerlijn Burgerschapsonderwijs voor het regulier onderwijs, wordt gesproken over einddoelen. Vanwege de werkwijze zoals hierboven beschreven, is dit veranderd in ‘streefdoelen’. We streven ernaar dat alle leerlingen op het SBO deze doelen halen.

Er wordt naar gestreefd dat alle leerlingen op het SBO de geformuleerde doelen halen.

terug naar home