Ten geleide

Zowel VGS als VBSO zien de nut en de noodzaak om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs op onze christelijk-reformatorische scholen.

We ondersteunen dan ook van harte het initiatief van de SLRO om te komen tot een Leerlijn Burgerschap. Nu het resultaat daar is, kunnen we niet anders zeggen dan dat we deze leerlijn van harte aan iedereen aanbevelen.

Een voluit Bijbelse opdracht

Vanuit Bijbelse waarden (Galaten 5) is met de Leerlijn Burgerschap invulling gegeven aan de Wet voor Burgerschapsonderwijs.
Niet alleen omdat de overheid dit van ons vraagt, maar vooral omdat het een voluit Bijbelse opdracht is. Immers schrijft Paulus aan de gemeente van Filippi in Filippensen 3 vers 20: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus. De kanttekenaren leggen uit dat het woordje ‘wandel’ vanuit het Grieks betekent dat we ons als een goed burger behoorlijk in onze stad moeten gedragen; ze gebruiken zelfs het woord burgerschap.

Burgerschapsonderwijs is een Bijbelse opdracht – Pieter Moens en Arno Bronkhorst

Voor de implementatie van de Leerlijn Burgerschap adviseren wij u om gebruikt te maken van de expertise van de bij u bekende onderwijsadviesdiensten zoals KOC Diensten en Driestar educatief.
Voor bestuurlijke ondersteuning bij visievorming of strategisch beleid kunt u terecht bij zowel VGS als VBSO.

Een speciale leerlijn voor ZML en SBO

We zijn er zeer content mee dat in samenwerking met Reformatorisch Gespecialiseerd Onderwijs (RGO) ook een Leerlijn Burgerschap voor het ZML en een Leerlijn Burgerschap voor het SBO is ontwikkelt.

Nogmaals, van harte aanbevolen.

 

 

 

terug naar homevolgende pagina