Visie

Deze website bevat de Leerlijn Burgerschap voor het primair onderwijs. De leerlijn is visueel gemaakt in de metafoor van een boom met wortel, stam, takken, bladeren, vruchten en sappen.

De inhoud is bedoeld voor zowel beleidsmakers als leerkrachten.

  • Als beleidsmaker krijg je een goed overzicht van het terrein van burgerschapsonderwijs. De achtergrondinformatie en visie kun je gebruiken voor bespreking in het team.
  • Als leerkracht zul je vooral geïnteresseerd zijn in de uitgewerkte thema’s. Daarmee kun je concreet verbinding leggen met wat er al in je lessen, lesmethoden en projecten aan de orde komt. (De leerlijn zelf legt geen relatie met lesmethoden die in de scholen gebruikt worden.)

De achtergrondinformatie en visie kun je gebruiken voor bespreking in het team. Als leerkracht zul je vooral geïnteresseerd zijn in de uitgewerkte thema’s.

De leerlijn heeft geen enkele voorschrijvende status. Ze wil scholen behulpzaam zijn, maar scholen kunnen de inhoud niet een op een overnemen. Wel daagt de leerlijn hen uit om vanuit hun eigen visie hun eigen burgerschapsonderwijs in hun eigen context doelgericht en samenhangend vorm te geven.

 

terug naar homevolgende pagina